Wiza do Chin

Uczestnictwo w chińskich targach to niebywała okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych i rozwoju firmy/przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać, że wizyta w Chinach wiąże się z obowiązkiem wyrobienia wizy jeszcze przed wyjazdem. Uwaga: wiza jest ważna od momentu jej wystawienia, a nie od momentu przekroczenia granicy. Najlepiej ubiegać się o nią około miesiąc przed planowaną podróżą.

W Polsce wizy do Chin wystawiane są przez Chińskie Centrum Obsługi Aplikacji Wizowych w Warszawie.

Więcej informacji o Centrum Wizowym