Zastrzeżenie znaku handlowego w Chinach

Wystawiasz się na targach w Chinach, aby zaprezentować swój produkt i markę?

Produkujesz w Chinach i nanosisz swoje logo na produkcie?

Chroń swoją markę – zarejestruj znak handlowy na terytorium Chin!

Dlaczego to takie ważne? Przy rejestracji znaków handlowych w Chinach obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. To oznacza, że każda osoba może złożyć w urzędzie wniosek o rejestrację dowolnej nazwy lub logo.

W praktyce zdarza się więc, że podmiot niepowiązany z marką uzyskuje do niej prawa na terytorium Chin. Zazwyczaj są to działania naciągaczy, nieuczciwych fabryk lub nawet konkurencji, która chce zablokować produkcję czy sprzedaż danych towarów.

Jaki jest tego skutek? Firma, która umieszcza ten znak towarowy (logo, nazwę firmy) na swoich produktach, traci do niego prawa w Chinach, co w przypadku eksportu wiąże się z utratą możliwości sprzedawania własnych produktów na terenie tego kraju. Traktowane są jako podróbki, gdyż chroniony jest podmiot trzeci, który zarejestrował dany znak handlowy. W przypadku importu wyprodukowany towar opuszczający Chiny może zostać zatrzymany na granicy i zniszczony, gdyż również będzie postrzegany w świetle prawa jako nielegalny wywóz podróbek.

Przestrzegamy przed nieuczciwymi praktykami podmiotów, które rejestrują znaki towarowe na siebie. Jeżeli wystawiasz się na targach i umieszczasz logo na swoim stoisku, produktach, katalogach – każdy może je podpatrzyć i zgłosić w chińskim urzędzie. Dlatego zastrzeżenie znaku towarowego to jedna z pierwszych rzeczy, którą należy zrobić, jeśli planuje się stoisko na targach i eksport do Chin.

Jeżeli nie sprzedajesz w Chinach, ale produkujesz tam swoje towary, na których nanoszony jest Twój znak handlowy – zarejestruj go, zanim wyślesz do producenta swoje projekty zawierające logo, np. projekty opakowań.

Etapy rejestracji znaku handlowego (logo) w Chinach

 • Etap 1

  • Weryfikacja znaku towarowego (logo) w Chinach.
 • Etap 2

  • Wybór klas produktowych – zakresu produktów, które mają być objęte ochroną znaku towarowego w Chinach (zakresu produktów, na których nanoszone jest logo).
  • Wybór formy rejestracji – na osobę fizyczną lub osobę prawną.
  • Dostarczenie przez klienta wzoru znaku handlowego w ostatecznej wersji oraz dokumentów firmowych.
 • Etap 3

  • Klient dokonuje opłaty za rejestrację znaku handlowego w Chinach.
  • Składamy wniosek o rejestrację znaku handlowego klienta i nadzorujemy całą procedurę od A do Z.
  • Klient otrzymuje oficjalne potwierdzenie rejestracji znaku w chińskim urzędzie patentowym.

Jeżeli znak handlowy nie znajduje się w bazie chińskiej, można przystąpić do procesu przygotowania dokumentów.

Z klientem ustalamy dwie kwestie:

 • Wybranie klasy, w której dany produkt się znajduje oraz jego podklasy (max.10). Przy każdej podklasie należy wybrać do niej jeden najbardziej odpowiadający firmie produkt.
 • Wybranie podklas znaku handlowego zwiększy jego ochronę prawną w Chinach.

Po ustaleniu tych kwestii zostaje skompletowany zestaw dokumentów, do których należą:

 • Kopia KRS firmy klienta i jego tłumaczenie w języku angielskim.
 • Wzór znaku handlowego w jego ostatecznej wersji (dostarcza klient).
 • Wybór klas i podklas produkty (dostarcza klient).

Proces rejestracji znaku handlowego w Chinach zajmuje od 8 do 12 miesięcy.

Więcej informacji nt. rejestracji znaków towarowych w Chinach znajdą Państwo na stronie naszego partnera.